AdSense: zvyšujeme kvalitu odkaz? s Filtrem konkuren?ních reklam5.January

Jednou z opomínaných funkcí vašeho AdSense ú?tu je Filtr konkuren?ních reklam. Pod tímto tajemným názvem se skrývá velice užite?ná možnost filtrování nevhodné, nevýd?le?né, nebo jinak závadné reklamy.

K nastavení tohoto filtru se dostanete kliknutím na “Nastavení AdSense” a “Filtr konkuren?ních reklam”, což je ?tvrtá položka v submenu. Musíte být samoz?ejm? prihlášeni do svého ú?tu. Jak najdete napsáno na stránce s nastavením filtru, m?žete si p?idat až 200 adres, z kterých se vám nebudou zobrazovat reklamy. Stejn? tak m?žete zablokovat až 200 URL pro výsledky vyhledávání.
Tento filtr umožÅˆuje r?zné možnosti vložení závadné adresy: m?žete zablokovat celou doménu, což bude pravd?podobn? nej?ast?ji používaná varianta. Stejn? tak ale m?žete zamezit zobrazování reklam sm??ujících na ur?itou adresu, subdoménu nebo konkrétní stránku. P?i p?idání domény doporu?uji zadávat adresu bez “www” na za?átku.

Jak zjistím adresu závadného webu?

Prvním krokem k p?idání n?jakého nevhodného webu do filtru konkuren?ních reklam je zjišt?ní jeho p?esné adresy. To lze u?init hned n?kolika zp?soby. Pravd?podobn? nejjednodušší je opsat adresu zobrazenou pod reklamním textem. Zde ovšem nastává malý problém: pom?rn? velké množství “závadných” web? uvádí tuto adresu jinou, než na které se skute?n? octnete po kliknutí na reklamu.

Vzhledem k p?ísnému zákazu klikání na reklamy na vaší stránce – které m?že vést až k vylou?ení z AdSense – nesmíte zvolit tuto možnost. Existují samoz?ejm? ale i jiné zp?soby. Tím prvním je zobrazením zdrojového kódu reklamního bloku. Nap?íklad v nejpoužívan?jším browseru návšt?vník? tohoto webu to lze u?init kliknutým pravým tla?ítkem myši na reklamní blok a následným vybráním voleb “Tento rám” a “Zobrazit zdrojový kód rámu”. V Internet Exploreru je postup velice podobný.

adsense-filters.gif

Tím se vám naskytne pohled do kompletního zdrojového kódu reklamy, který za parametrem “adurl” obsahuje p?esné URL cílové stránky. Vyhledáním klí?ového ?et?zce adurl pomocí vašeho prohlíže?e (CTRL + F) se dostante p?ímo k této adrese, kterou už pak sta?í zkopírovat a vložit do filtru konkuren?ních reklam.

Poslední možností je použití nástroje AdSense Preview Tool. Jeho použití je mírn? komplikované, protože se musí nainstalvoat jako speciální plugin pro Internet Explorer. Návod v angli?tin? najdete v oficiální nápov?d? AdSense, ale osobn? se mi zdá tento postup snad až p?íliš zdlouhavý a zbyte?ný.

Jaké weby blokovat?

Zásadní otázkou z?stává to, které weby byste m?li do tohoto filtru p?idat. Odpov?? je jednoduchá: weby, jejichž design je p?íliš agresivní, weby, které porušují pravidla AdSense (nap?íklad p?ítomností popup oken) a další stránky, které se vám “prost? nelíbí”. V praxi se Filtr konkuren?ních reklam používá nej?ast?ji k blokaci takzvaných MFA web? – tedy stránek, které zobrazují pouze další reklamy AdSense.

Po p?ídání jakéhokoliv webu do tohoto filtru a potvrzení zm?n nedojde k okamžitému odstran?ní reklam z t?chto stránek. Musíte vy?kat n?kolik hodin, než se tyto zm?ny projeví – a v p?ípad? že cílový web používá nap?íklad jinou URL než tu která se zobrazuje pod reklamním textem, nemusí dojít k žádné zm?n?. V takovém p?ípad? sta?í zopakovat postup ovedený o pár ?ádk? výše, ?ímž zjistíte skute?nou adresu webu.

Opatrnost je na míst?.

M?jte však vždy na pam?ti, že zablokováním reklam sm??ujících na ur?itý web m?žete velice výrazn? omezit své zisky. Pro vás jako majitele reklamního prostoru je totiž nemožné ur?it, kolik daný inzerent platí za jednu kliknutí. Nešikovným použitím tohoto systému si tak m?žet snadno “vyfiltrovat” weby s vysokým CTR a nechat pouze ty s odm?nou v podob? pár cent? za proklik. P?idáním domén, na kterých b?ží ?ist? MFA weby však v?tšinou nem?žete svému výd?lku nijak uškodit a naopak ho m?žete zvýšit.

Příbuzné články:

 • Žádné příbuzné články

10 komentářů

 1. Dobrý den,
  a co se stane, když zablokuji inzerenta, který si p?ímo objednal reklamu práv? na našem webu, p?es odkaz pod blokem AdSense “Inzerujte na této stránce”?

  Nebo jde n?jak poznat, že si n?kdo objednal zobrazování své reklamy p?es AdSense práv? jen u nás?

 2. Toto jako majitel daneho reklamniho bloku nijak nepoznate – jedine tak, ze se bude stale zobrazovat stejna reklama, ale to muze probihat i bez objednavky reklamy primo na vasich strankach.

  Z principu fungovani filtru a Google AdWords nevidim zadny duvod, proc by zablokovani i takoveto reklamy nemelo fungovat – inzerent plati za prokliky nebo 1000 zobrazeni a tim, ze mu reklamy zablokujete o zadny zisk neprijde.

 3. No, pokud si u nás ?tená? prochází 7 ?lánk? o mobilech za sebou a nezabrousí p?i tom náhodou t?eba na ?lánek s recenzí notebooku, vidí bohužel skoro po?ád ty samé reklamy, dokonce jsou ?asto stejné inzeráty v bloku jedna (5 inzerát?) i dv? (2 inzeráty) :-( .

  To má ?eský Google tak málo inzerent?, nebo se ten kdo hodn? platí m?že dostat na 1. i 6. místo v ve dvou blocích o 7 místech?

  Nebo AdSense neumí rozlišit, že máme na jedné stránce 2 reklamní bloky a proto do nich pak dává totožné inzeráty?

  Nešlo mi ani tak o to, že by inzerent p?išel mým zákazem jeho IP o peníze, ale když si u nás objedná reklamu a já ji (nev?d? o tom) zakážu (což se zase nemusí dozv?d?t on), m?že to být oboustrann? škoda.

 4. Urcite, snadno tak muzete prijit o moznost zajimaveho vydelku. Musite ale vzdy brat v potaz, ze AdSense je hlavne reklamni sluzba fungujici nezavisle na webu, je jedno jestli ma vase stranka 10 000 lidi denne nebo par pristupu, to je na tom prave to zajimave.

  Pokud by mel nekdo enormni zajem inzerovat na konkretnim webu, vetsinou je mnohem vyhodnejsi kontaktovat majitele a dohodnout se na konkretnich podminkach (pro to je dobre zridit na webu samostatnou stranku s nabidkou reklamy nebo alespon nejaky kontaktni email). Uz jenom kvuli tomu ze nebudete odevzdavat 25% ceny majitelum Googlu…

 5. No, pro mne v roli inzerenta je 1.000x jednodušší si t?eba ve 4 hodiny ráno (kdy mám trošku voln?ji) spustit kampaň p?es sofistikovaný reklamní web s textovou reklamou na stovkách server?, než se pracn? a zdlouhav? po jednom domlouvat s pár velkými (drahými a v??n? obsazenými, s neschopnými ?i všeschopnými obchodníky), nebo ješt? déle a pracn?ji s desítkami menších (nezkušených, bez vymakaného reklamního systému, s mizivou návšt?vností, nejasnou cílovkou a pod.) server?.
  V tu chvíli mne v?bec netrápí, jestli dám za klik 5 korun, nebo 3,75 K?.

 6. Jisté je to, že lidé neum?jí psát inzeráty. 70% inzerát? je opravdu na nekomentované úrovni.

 7. Lze n?jak odfiltrovat reklamu pouze z webu A (aby reklama A z?stala na webu B)?

 8. nejak nechapu vas dotaz – odfiltrovat reklamu z urciteho webu muzete zadanim url takoveho webu do filtru o kterem je tento clanek. nebude to mit vliv na reklamy zobrazovany na zadnych jinych vasich webech.

 9. >In-po?así
  Já váš dotaz, narozdíl od zdejšího “odborníka”, chápu.
  Nelze to a vliv na reklamy na jiných vašich webech to mít bude – filtr se totiž vztahuje na celý váš adsense ú?et.

 10. >Peter
  P?esn? to jsem myslel :-) Dík

 11.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.