Doporu?ení AdSense a pro? to (tém??) nefunguje18.January

Jedním z vedlejších produkt? AdSense je také možnost Doporu?ení – aneb “naverbování” nových uživatel? této služby. V sou?asnosti Google nabízí hned 4 možnosti, na které m?žete lákat návšt?vníky vašich stránek:

 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • prohlíže? Mozilla Firefox
 • grafický editor Picassa

Jako web o AdSense se zam??ím hlavn? na první položku, tedy nabírání nových webmaster? do partnerského programu Google AdSense.

Jak to funguje

Systém Doporu?ení je velice jednoduchý: jedná se vlastn? o CPA (Cost Per Action) produkt, kdy dostáváte ur?itou odm?nu za novou uživatelskou registraci, ne za kliknutí nebo zobrazování reklamy. Teoreticky tak m?žete posílat AdSense tisíce kliknutí, ale dokud se n?kdo nezaregistruje a nesplní další podmínky tohoto produktu, žádnou odm?nu nedostanete.

Instalace reklamního kódu je jednoduchá, provádí se p?es váš ú?et stejn? jako všechny ostatní reklamy. M?žete si vybrat z desítek grafických banner? v r?zných barevných formátech a barevných provedeních. K dispozici je také n?kolik verzí textových odkaz? – jedná se ale o pevn? stanovený formát, který nem?žete nijak m?nit.

Za každého uživatele, který klikne na takovouto reklamu a následn? se zaregistruje do AdSense byste teoreticky m?li dostat 100 dolar?. Velice p?íjemná ?ástka. Má to ale jeden há?ek…

A pro? to nefunguje

Tím há?kem je následující podmínka: doporu?ený uživatel musí b?hem 180 dn? od registrace vyd?lat taktéž 100 dolar?. Teprve pak získáváte nárok na odm?nu, která je vám okamžit? p?ipsáná k dobru vašemu ú?tu. Ty dva tisíce Korun mohou leckoho zlákat, ale pravda je taková, že doporu?ení p?íliš nefungují.

Existují totiž v zásad? dv? skupiny webmaster? – ty co mají malý web s malou návšt?vností a o AdSense ješt? neví. Díky propaga?nímu banneru na vašem webu se sice do AdSense zaregistrují, ale b?hem on?ch 180 dn? se svojí nízkou návšt?vností tém?? ur?it? nedosáhnou na on?ch $100. P?ece jenom s odm?nou v hodnot? n?kolika cent? za kliknutí se tato ?ástka získává pom?rn? t?žce.

Druhou skupinou jsou majitelé velkých a populárních web?. Tady je ?asto ale zase trochu jiný problém: mají sice potenciál na vyd?lání sta dolar? za p?l roku, ale AdSense bu? již používají nebo naopak využívají jiný reklamní systém a o AdSense nemají zájem.

Z?staňte radši u b?žných reklam

Za p?ibližn? jeden rok jsem zobrazováním doporu?ovacích banner? na jednom menším anglickém webu Googlu poslal tisíce návšt?vník?, získal stovky zaregistrovaných uživatel? ale ani jeden z nich to nedotáhl tak daleko, abych za n?j dostal stodolarovou odm?nu. Je pravda že po?ád ješt? relativn? ?erstvý p?íchod AdSense na ?eský trh vytvo?il mnohem v?tší šanci získat nové uživatele AdSense, ale ned?lám si iluze o tom že na této možnosti výd?lku n?kdo p?íliš zbohatne.

Nemusíte být zrovna SEO expertem, abyste si spo?ítali, že ony tisíce proklik? by se p?i použití “b?žných” reklam AdSense docela p?kn? zhodnotily. Pokud se váš web nezabývá ?ist? problematikou vyd?lávání pen?z nebo produkt? Googlu, doporu?uji z?stat spúe u b?žných reklam, kde máte jistotu drobného výd?lku za každé kliknutí….

Příbuzné články:

 • Žádné příbuzné články

8 komentářů

 1. Nevid?l bych to tak ?ern?, zase n?komu se nemusí úpln? líbit m?ňavé kontextové odkazy a rad?ji sáhne po grafickém a stabilním prvku…

 2. graficky a stabilni prvek mozna ano (to se da ale zaridit i volbou zobrazovani pouze obrazkovych reklam), ale solidni vydelek spise ne. a myslim ze oba vime kvuli kteremu z techto dvou duvodu se lide do adsense registruji :)

 3. Podobný záv?r bude platit také pro doporu?ení Google AdWords. I když tady bude hodn? záležet na tom, zda stránky navšt?vují p?evážn? provozovatelé (tento blog), inzerenti nebo b?žní spot?ebitelé.

  Mozilla Firefox je zase prohlíže?em, který ?asto lidé z této komunity podporují na svých webech zdarma. Navíc toto doporu?ení je vhodné spúe pro web, který navšt?vují st?edn? pokro?ilí uživatelé. Za?áte?ník je podle mého názoru v?bec rád, že zvládá po?íta? ovládat. Instalace prohlíže?e je pro n?j pom?rn? složitý krok.

  Jenže st?edn? pokro?ilí uživatelé již Firefox z?ejm? znají.

  M?j záv?r: doporu?ení nepoužívám v?bec. Pochybuji na tím, zda m?že být úsp?šné. Možná by cht?lo otestovat úsp?šnost doporu?ení pro Firefox.

 4. v clanku jsem to nezminoval, ale zkousel jsem si hrat s doporucenim vsech produktu googlu. mozna by to vydalo na samotny post ale zavery jsou obecne bidne – s adwords je to snad jeste mizernejsi nez s adsense, a firefox + picassa maji potiz v tom ze je temer vsichni znaji a hlavne za jednu instalaci ceskeho uzivatele dostanete celkem smesnych $0.1, takze se to prilis nevyplati…

 5. taky bych to nevidel tak ?erne, malé weby mají ?asto kvalitnejší obsah a tudíž dostávají vetší sumy z proklik?, takže tech 100dolar? není zas takový problém udelat ani pro malý web …

 6. Richi:
  Ono je to trošku jinak: malé blogy nemají žádný zajímavý obsah, tak na n? typicky sko?í n?kdo z RSS ?te?ky, p?e?te si t?ch 10 v?t a protože pak neví co by, klikne ješt? rád na reklamu (= vysoké CTR). Proto i malý ?eský blog ?i 1 (slovy JEDNA) HTML stráne?ka m?že za m?síc ud?lat 100 a více dolar? …

  Na v?tší magazín s bohatým obsahem ?tená? typicky p?ijde, p?e?te si t?ístránkovou recenzi notebooku, pak si p?e?te další 2 související recenze (= nízké CTR reklam) a na t?ch neustále se opakujících pouhých 8 ?eských reklam ani neklikne :-( .

 7. Díky za ?lánek :-) ted jsem cht?l doporu?ení dát na své stránky, ale neud?lám to :-)

 8. Jarek:
  to co pises o mnozsti kliku na reklamu, vidim osobne trochu jinak: pokud mas zajimavou stranu s kvalitnim obsahem, ktery ctenare zajímá budou se na tvoji stranu vracet, tvuj traffic se bude zvysovat a s nim i tvoje prijmy z AdSense reklamy, affiliate, naopak nezajimavy jednostrankovy web nikoho znovu nepriláká a soucasne na nej zadne zajimave mnozstvi navstevniku taky neprijde … to znamena, ze ten jeden ctenar, co mozna klikne na AdSense (kazdej ale taky neklikne) ti moc neprinese .. oproti tomu stránce s 10000 ctenari za den minimalne 100-300 kliku denne

 9.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.